Wie is wie?


Guus Pieters

Bedrijfskundig specialist en Herstructureringsdeskundige