Inloggen

Werkwijze

Wat kan Stolwijk PietersBerg voor ú betekenen?

Een veranderingsproces vraagt allereerst om acceptatie. Vervolgens is het belangrijk de juiste mensen te enthousiasmeren en hen mee te nemen naar een gezondere toekomst.

Stolwijk PietersBerg Corporate Consultancy & Restructuring wordt gedreven door Guus Pieters (lid van OOA – Orde van Organisatie adviseurs) Gerard Stolwijk. Samen beschikken zij over een enorme ervaring op het gebied van herstructurering, bedrijfsovername, accountancy, financiering en begeleiding van familiebedrijven. Het komt geregeld voor dat accountants of stakeholders aan ondernemers adviseren om eens met Stolwijk PietersBerg te praten, maar in de meeste gevallen initieert u dit gesprek zelf. Dat doet u omdat u met uw bedrijf bedreigingen het hoofd moet bieden en omdat u behoefte heeft aan grip. U werkt samen met de adviseurs van Stolwijk PietersBerg toe naar een gezonder scenario.

Stolwijk PietersBerg analyseert, structureert, maakt onderbouwde plannen en betrekt u hier actief bij. Waar nodig wordt het plan van aanpak besproken met belanghebbenden, zoals investeerders, aandeelhouders, personeel, enzovoort. Stolwijk PietersBerg durft de vinger op de zere plek te leggen, maar doet dit op menselijke wijze. Stolwijk PietersBerg zorgt voor positieve energie en waarborgt acceptatie in alle gelederen.

Kennismaken of meer informatie?

Bel 0314 369 116