Twijfel je eraan of alle bedrijfsonderdelen nog wel aansluiten op jouw visie?

Wij adviseren jou inzake bedrijfsoverdracht en fusie en begeleiden jou. Bel 0314 369 116

Waarom samenwerken met Stolwijk PietersBerg?

  • Acceptatie van verandering

    Een veranderingsproces vraagt allereerst om acceptatie. Vervolgens is het belangrijk de juiste mensen te enthousiasmeren en hen mee te nemen naar een gezondere toekomst

  • Positieve energie

    Stolwijk PietersBerg durft de vinger op de zere plek te leggen, maar doet dit op menselijke wijze. Wij zorgen voor positieve energie en waarborgen acceptatie in alle gelederen

  • Onderdeel van Stolwijk Kennisnetwerk

    Hierin werken een groot aantal specialisten met elkaar samen aan jouw duurzame succes. Wij selecteren binnen het netwerk specialisten die de juiste oplossing voor jouw vraagstuk in huis hebben

h

Wat kan Stolwijk PietersBerg voor jóu betekenen?

Een veranderingsproces vraagt allereerst om acceptatie. Vervolgens is het belangrijk de juiste mensen te enthousiasmeren en hen mee te nemen naar een gezondere toekomst.

Stolwijk PietersBerg Corporate Consultancy & Restructuring wordt gedreven door Guus Pieters (lid van OOA – Orde van Organisatie adviseurs) en Gerard Stolwijk. Samen beschikken zij over een enorme ervaring op het gebied van herstructurering, bedrijfsovername, accountancy, financiering en begeleiding van familiebedrijven. Het komt geregeld voor dat accountants of stakeholders aan ondernemers adviseren om eens met Stolwijk PietersBerg te praten, maar in de meeste gevallen initieer je dit gesprek zelf. Dat doe je omdat je met jouw bedrijf bedreigingen het hoofd moet bieden en omdat je behoefte hebt aan grip. Je werkt samen met de adviseurs van Stolwijk PietersBerg toe naar een gezonder scenario.

Positieve energie

Stolwijk PietersBerg analyseert, structureert, maakt onderbouwde plannen en betrekt jou hier actief bij. Waar nodig wordt het plan van aanpak besproken met belanghebbenden, zoals investeerders, aandeelhouders, personeel, enzovoort. Stolwijk PietersBerg durft de vinger op de zere plek te leggen, maar doet dit op menselijke wijze. Stolwijk PietersBerg zorgt voor positieve energie en waarborgt acceptatie in alle gelederen.

Stolwijk PietersBerg maakt onderdeel uit van het Stolwijk Kennisnetwerk. Hierin werken een groot aantal specialisten samen aan jouw duurzame succes. Deze samenwerking draagt ertoe bij dat wij jou altijd in verbinding kunnen stellen met een specialist die de juiste oplossing voor jouw vraagstuk in huis heeft.