Inloggen

Bedrijvenscan

Guus Pieters: ‘wie niet bang is om te verliezen, heeft de meeste kansen om te winnen’. Het doel van uw onderneming is geld verdienen, niet geld er op toe leggen. Wanneer u uw onderneming al gedurende langere tijd runt, kan er een vorm van bedrijfsblindheid optreden en is de kans groot dat u structureel kiest voor de meest vertrouwde weg. Deze weg leidt echter niet altijd tot groeiend succes en in veel gevallen zelfs tot dalende resultaten als gevolg van relatieve stilstand.

Om binnen uw organisatie de vinger op de zere plek(ken) te kunnen leggen, hanteert Stolwijk PietersBerg een model, waarin uw bedrijf onder de loep wordt gelegd met aandacht voor de volgende vragen:

Hoe is uw bedrijf georganiseerd, is er verbetering mogelijk op het gebied van:

  • financiering van werkkapitaal?
  • de juridische constructie?
  • personele inzet?
  • de structuur van geldstromen?

Hoe staat uw onderneming ervoor? Wat zijn uw kansen op het gebied van:

  • marketing en sales?
  • innovatie & productontwikkeling?
  • het aanboren van nieuwe markten?
  • behoud van continu├»teit?

Stolwijk PietersBerg heeft een heldere kijk op veranderingsmanagement en heeft als buitenstaander een heldere blik op waar voor uw onderneming de kansen liggen. Vraag de bedrijvenscan aan en werk samen met Guus Pieters aan vooruitgang.

Kennismaken of meer informatie?

Bel 0314 369 116